เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายอุทิศ ดวงสีจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 065-8607695
นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 061-0695705
นายอุทัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 093-3905520
นายปรีชา สุดใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 095-2127015
นายวิมาน อุ่มอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 098-2390810
นายถนอม งิ้วไชยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 094-3713714
นายอำพร มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 080-8544302
นายพนมชัย คำพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 083-7709147
นายดุสิต แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-6670734
นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 095-8893901
นายคำพา นาขะมิ้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 088-7290374
นายวิลัย วงสาเนาว์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 062-1847022