messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายวิลัย วงสาเนาว์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 062-1847022
นายปรีชา สุดใจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 095-2127015
นายอุทัย มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 093-3905520
นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 0986588707
นายวิมาน อุ่มอาสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 098-2390810
นายถนอม งิ้วไชยราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 094-3713714
นายอำพร มาตราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 1
โทร : 080-8544302
นายพนมชัย คำพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 083-7709147
นายดุสิต แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-6670734
นายเนตรอนงค์ แดงวิเศษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 095-8893901
นายคำพา นาขะมิ้น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 088-7290374
นายอุทิศ ดวงสีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เขต 2
โทร : 065-8607695