เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นายสุวิทยา ตองตาสี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0817391571
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0855429228
นายวสันต์ ฝูงพิลา
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-5529913
นายอดิเรก งอยผาลา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0952615112