messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนงค์ลักษณ์ หุนติราช
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า
โทร : 0855429228
นางสาวรัตติยา นาลงพรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร : 0631834392