messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ (วาตภัย เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow รายงานงบแสดงสถานะ ประจำปี 2565
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลบะหว้า (O14) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview366