messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
account_box โรงเรียนอนุบาล-ทต-บะหว้า
นางสาววรริดา วะชุม
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทร : 0885485306
นางสาววรริดา วะชุม
ครู (คศ.3)
โทร : 0885485306
นางศรินยา นาคะมิ้น
ครู (คศ.2)
โทร : 0821226211
นางสาวศุภร พรรณขาม
ครู (คศ.2)
โทร : 0801898538
นางสาวยุพิน สารวัตร์
ครู (คศ.2)
โทร : 0952131856
นางสาวปราณี อุปรี
ครู (คศ.2)
โทร : 0862236613
นางสาวศศิประภา แก้วเหล็กไหล
ครู (คศ.2)
โทร : 0931350969
นางสาวจันทร์สุดารัตน์ จุลณีย์
ครู (คศ.2)
โทร : 088-3606882
(-ว่าง-)
ครู
นายสุรชัย มาตราช
บุคลากรสนับสนุนทางการศึกษา
โทร : 0909682832
นายไชยเชษฐ์ สมดีตี
ภารโรง
โทร : 0811179455