messager
 
เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
find_in_page ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบอน - โรงน้ำดื่ม บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนค poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมุ่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ.บะหว้า ม.7 ต.บะหว้า เทศบาลตำบลบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมุ่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ บ.สี่แยกบริบูรณ์ ม.6 ต.บะหว้า เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบอน - โรงน้ำดื่ม บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบอน - โรงน้ำดื่ม บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังบอน-ดรงน้ำดื่ม บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวั poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
find_in_page ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวั poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบะหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลบะหว้า อำเภออากศอำนวย จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 182 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10