เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสุวิทยา ตองตาสี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมด้วยนายโชคอนันต์ ฝ่ายลี ผู้ใหญ่บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 และอาสาปศุสัตว์ตำบลบะหว้า... [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565 [29 มิถุนายน 2565]
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุวิทยา ตองตาสี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมด้วยนางประกายเพชร บุญศรี ผู้ใหญ่บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 และอาสาปศุสัตว์ตำบลบะหว้า... [29 มิถุนายน 2565]
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน... [27 มิถุนายน 2565]
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 [26 มิถุนายน 2565]
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการ คณะผู้บริหารเทศบาล และกองช่างเทศบาลตำบลบะหว้า ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วน... [25 มิถุนายน 2565]
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลบะหว้า ประกอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย... [23 มิถุนายน 2565]
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายขวัญชัย ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า... [23 มิถุนายน 2565]
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค... [21 มิถุนายน 2565]
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรี นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล นักพัฒนาชุมชน นิติกร... [17 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 - 10 (ทั้งหมด 258 รายการ)