เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการพนักงานขับรถยนต์ รถกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อความปลอดภัยทางถนน โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (อุบัติเหตุบนท้องถนน) ณ... [24 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และนิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง... [22 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหารและงานสวัสดิการสังคม ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร สถานพินิจจังหวัดสกลนคร ในการรับเยาวชนจากศูนย์ฝึกอาชีพอุบลราชธานี ... [17 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างเทศบาลตำบลบะหว้าและเทศบาลตำบลหนองสนม [16 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานสวัสดิการสังคม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานนิติการ ร่วมกับนางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า ได้ลงพื้นที่บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรกลุ่มเปราะบาง... [11 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ที่บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 และบริเวณสระรวมใจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนบ้านบะหว้าในการร่วมประเพณีลอยกระทง [8 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมกับผู้นำชุมชน ทสม.และ อสม.... [8 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมกับผู้นำชุมชน รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3... [7 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลบะหว้า ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีบ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [5 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ... [4 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 - 10 (ทั้งหมด 319 รายการ)