เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง หยุดการให้บริการงานการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบะหว้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
photo ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลบะหว้า เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมิน ITA 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลบะหว้า ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo ประกาศสภาเทศบาลตำบลบะหว้า เรื่องการกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าอาคารสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
1 - 20 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8