ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
folder จดหมายข่าว
photo วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามหลัก 5 ส.โดยใช้วิธีสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงสถาน
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณลานเอนกประสงค์ของสำนักงานตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ประจำ
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดกิจกรรมออกกำลังกาย บริเวณลานเอนกประสงค์ของสำนักงานตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกายสบายชีวี ประจำ
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ตามนโยบายการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ เพื่อขับเคลื่อนการป
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าอาคารสำนักงาน ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ข
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร และกองการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะหว้า เ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ คุณพรรษา – คุณวันเพ็ญ สาระนาค ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบของสังคม ได้สร้างห้องน้ำสำหรั
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 27 ตุลาคม 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบะหว้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมสอบถามแบบประเมินสำหรับผู้รับบริกา
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าร่วมกับ ทสม.และประชาชนตำบลบะหว้า จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบ ศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสัง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อรับมอบนโยบายจากนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และคณะผู้บริหารฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบล
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อรับมอบนโยบายจากนายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และคณะผู้บริหารฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบล
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าร่วมกับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ออกเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยจิตเวชในตำบลบะหว้า
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบะหว้า รับเรื่องร้องทุกข์พร้อมให้คำแนะนำประชาชน บ้านวังม่ว
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้มอบเงินค่าจัดหาอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าพักศูนย์พักคอยรอเตียง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณี
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 20 กันยายน 2564 พนักงานเทศบาลตำบลบะหว้ากลุ่มเสี่ยง เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.อากาศอำนวย
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo วันที่ 17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยบ้านบะยาวใหญ่และบ้านสี่แยกบริบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าดำเนินการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 (HI) เพื่อให้บริการประชาชนตำบลบะหว้า หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 8 และฉีดพ่น
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo วันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลบะหว้าประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า
โทร : 081-9758048
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
play_arrow รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ,ศ,2560-หมวด-14-การปกครองส่วนท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ,ศ,2534-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ,ศ,2542
play_arrow พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ,ศ,2558
play_arrow พระราชบัญญัติเทศบาล-พ,ศ,2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
play_arrow พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
play_arrow พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546
play_arrow ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม
play_arrow พระราชบัญญัติ / ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
play_arrow ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม-
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต
กรมส่งเสริมฯ