เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow จดหมายข่าว
photo วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสุวิทยา ตองตาสี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมด้วยนายโชคอนันต์ ฝ่ายลี ผู้ใหญ่บ้านสี่แยกบริบูรณ
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุวิทยา ตองตาสี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมด้วยนางประกายเพชร บุญศรี ผู้ใหญ่บ้านบะหว้า หมู่ท
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง เพื่อป้องก
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการ คณะผู้บริหารเทศบาล และกองช่างเทศบาลตำบลบะหว้า ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาความเดือดร้อน
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายขวัญชัย ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า ออกปฏิบัติงานกำจั
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชา
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ป
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวิระ นิเทียน รองนายกเทศมนตรี นางสาวรัตมณีย์ บูชาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักวิชาการสาธารณสุขและอาสาสมัครบ
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อจั
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดกิจกรรมปั่นสร้างสุข รณรงค์และส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลด
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า นำบุคลากร เครื่องมือ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบอาคารเรียน หอประชุม ห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านบะหว้า
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวนันทกา สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ นายนิคม มุลิตา นายช่างโยธาชำนาญงาน นางรัชชุดา แดงวิเศษ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และน
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo วันที่ 1 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบะหว้าร่วมกับ อสม.ประจำหมู่บ้าน ดำเนินการฉีดพ่นยุง ที่บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบะหว้าสมัยสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางพรธิดา นิเทียน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวนันทกา สาระนาค นิติกรปฏิบัติการและนางรัชชุดา แดงวิเศษ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ได้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางสาวนันทกา สาระนาค นิติกรปฏิบัติการ และนางรัชชุดา แดงวิเศษ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ออกตรวจความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรรุกล้ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า และคณะผู้บริหาร เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6