เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
play_arrow คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานรูปแบบและการจําแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file คู่มือแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 438
insert_drive_file คู่มือการลงข้อมูลข้อมูลในระบบทะเบียนบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383
insert_drive_file คู่มืองานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
insert_drive_file การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1