ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า เลขที่ 143 หมู่ที่ 6 อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170 โทร/โทรสาร 042-704934

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2561-2562
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2561
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2560
play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
หนังสือพิมพ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 277
play_arrow การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ปี 2563
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 30 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า รณรงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 29 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า รณรงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า รณรงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ วันที่ 25 เมษายน 2563 รณรงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 14 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดตั้งด่านตรวจและจุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนและดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า จัดอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการร่วมวางแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามและประเมินผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 4 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบะหว้า เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและเดินแบบผ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin