ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กธ 558 สกลนคร เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง