เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อจัดอบรมโครงการคลินิกกฎหมายสัญจร(บริการวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดเป็นรูปแบบเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ “สิทธิเด็ก สตรี และคนชรากับการเข้าถึงกฎหมายใกล้ตัว” มีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบะหว้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบะหว้า พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนที่สนใจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมอบรมเสวนาในครั้งนี้
ผู้โพส : admin