เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบะหว้าและฝึกปฏิบัติในพื้นที่ปกปักบริเวณสระรวมใจ บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7
ผู้โพส : admin