เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังสภาพปัญหาในการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-9 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและพนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า
ผู้โพส : admin