เทศบาลตำบลบะหว้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสุวิทยา ตองตาสี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมด้วยนายโชคอนันต์ ฝ่ายลี ผู้ใหญ่บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6 และอาสาปศุสัตว์ตำบลบะหว้า...
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2565
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุวิทยา ตองตาสี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบะหว้า ร่วมด้วยนางประกายเพชร บุญศรี ผู้ใหญ่บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 และอาสาปศุสัตว์ตำบลบะหว้า...
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน...
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้า ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบอาคารเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการ คณะผู้บริหารเทศบาล และกองช่างเทศบาลตำบลบะหว้า ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วน...
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลบะหว้าจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดโครงการ พิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลบะหว้า ประกอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย...
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายขวัญชัย ทองส่งโสม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมด้วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview174

play_arrow ประกาศ-สอบราคา-ประกวดราคา-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook-line
Line รอปรับปรุง
Facebook
facebook-line
Line

รอปรับปรุง
Facebook